/upload/images/cover/nha_dau_kho__tram_luong.jpg Nha Đầu Khờ
Truyện Nha Đầu Khờ của tác giả Trạm Lượng, thuộc thể nloại ngôn tình là câu chuyện tình yêu có nhiều cung bậc cảm xúc, lấy được nhiều cảm xúc của người đọc.
Cô với thân phận đáng thương nhưng rất xinh đẹp, tốt bụng đã thầm thích hắn - cậu chủ nơi cô làm việc hàng ngày.
Và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hắn cũng đã thích cô mặc cho những lời phản đối xung quanh...