/upload/images/cover/bach_luyen_thanh_tien__huyen_vu.jpg Bách Luyện Thành Tiên
Truyện bách luyện thành tiên nói về công cuộc tu luyện thành tiên của một người rất bình thường, không có chút linh căn để có thể tu luyện thành tiên - Lâm hiên. Lâm Hiên mười bảy tuổi và đã bái nhập vào làm môn hạ Phiêu Vân Cốc được ba năm rồi. Tuy tiến bộ chậm hơn so với các vị đồng huynh nhưng sự cố gắng của Lâm Hiên phải được xếp vào bậc nhất. Dưới dục hỏa thiêu thân, hàng vạn băng đao tước thịt, địa ngục diêm la kinh hoàng … tất cả sự tôi luyện ấy như một hành hạ, dày xéo thể xác linh hồn Lâm Hiên, một sự tôi luyện phàm nhân đúng nghĩa.
“Trời đất thật công bằng, không có linh căn thì đã sao chứ, đối với ta vẫn có một chữ Ngạo, trời cao đã ban cho ta một khả năng khác. Các ngươi hãy chờ đi, hãy xem ta … Bách Luyện Thành Tiên!!! ”.
Một câu nói đầy ngạo nghễ mà Lâm Hiên gửi đến thế giới ảo mộng của con đường tu tiên …